• Cílem našich vzdělávacích programů je dosažení co nejvyššího přínosu pro klienty.
    Proto vzdělávání vychází vždy z potřeb zadavatele, pro kterého je připraveno tzv. „na míru“.
    Je modulární a vytváří prostor pro bezprostřední zavádění aktuálních potřeb do vzdělávacích osnov.

  • Obsah školení je tvořen dvoustupňově – základní nastavení je „ověřeno“ pohovory s účastníky školení, výstupy jsou analyzovány a předány zadavateli s návrhy pro případné korekce zadání.

  • Forma školení je nastavena dohodou se zadavatelem vždy ve vazbě na školená témata a počet účastníků.

  • Pro každý trénink jsou vytvořeny vzdělávací materiály v papírové podobě, doplněné o multimediální presentace a dostupnou literaturu.

  • Výklad je postaven na presentaci (s podporou dialogu), která je podporována vizualizací, ukázkami, atd.