Znalosti produktového portfolia, naší odbornost a požadované zkušenosti v oblasti vzdělávání si již v minulosti úspěšně ověřilo mnoho telekomunikačních a IT společností
jako například :

  • ČESKÝ TELECOM a.s.
  • ČESKÝ MOBIL a.s.
  • ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.
  • ČEZNet a.s.
  • CONTACTEL s.r.o.
  • EUROTEL PRAHA s.r.o.
  • RTS s.r.o.
  • InWay,a.s.
  • ZEPHYR TELECOM a.s.
  • a další

Celkově se lidé pracující pro společnost KALOUS Consulting podíleli na vzdělávání
více jak 4.000 osob, ve více než 500 kurzech a vzdělávacích programech.