Nedílnou součástí dokladovaných znalostí a zkušeností jsou i samotní lektoři, kteří
jsou naším největším bohatstvím, jsou klíčovým elementem námi nabízené
profesionality a spolehlivosti.

Jejich minulost, ale i jejich neustálý rozvoj, jak ve sféře odborné, tak
ve sféře lidské je chápán a vnímán jako základní stavební kámen našeho úspěchu.